Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på särskilda förkunskaper

Godkända betyg (minst E/G/3) i:

  • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande
  • Matematik 2 a/b/c alt Matematik B eller motsvarande
  • Engelska 6 alt Engelska B eller motsvarande
  • Yrkeserfarenhet från områden inom inköp/ export/ logistik/ försäljning B2B med minst 50 % anställningsgrad under 2 år.

Exempel på yrkesroller/arbetsuppgifter som motsvarar det särskilda behörighetskravet för denna utbildning: Inköpsansvarig, handläggare mm. inom import / export, logistiker, speditör, transportledare, försäljning B2B inriktad mot företag, verksamhetsutvecklare, ledande befattning med t.ex. budget och personalansvar, ansvar för verksamhetens upplägg, utveckling och administration, projektledare mm.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, eftergymnasial utbildning samt yrkeserfarenhet.

Betyg för de kurser som denna utbildning har som särskilda förkunskapskrav poängsätts enligt följande: E/G/3=5 p, D=7.5 p, C/VG/4=10 p, B=12.5 p, A/MVG/5=15 p. Motsvarande poängsättning för studieomdöme från Folkhögskola.

För sökande som uppfyller behörigheten genom utländska betyg, behörighetstest alternativt reell kompetens erhåller 5 p. (Max. 45 poäng)

Meriterande gymnasiala kurser med minst betyget E/G: Svenska 3/C, Matematik 3/C, Engelska 7/C, Moderna språk steg 3 och steg 4 samt Modersmål steg 1 och steg 2

poängsätts med 5 p/kurs. (Max. 35 poäng)

Eftergymnasial utbildning på minst 2 år (heltid) inom inköp/export/ logistik/ försäljning B2B eller motsvarande poängsätts med 13 p. (Max. 13 poäng)

Yrkeserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omfattning minst halvtid omräknat till heltid) poängsätts enligt följande: 1-3 år erhåller 9 poäng, mer än 3 år erhåller 18 p. (Max. 18 poäng)

Allmän arbetslivserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omfattning minst halvtid) meriteras genom att tilldelas 0,2 p/månad. (Max. 24 poäng)

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan

mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09
om du har frågor om behörighet.

Fakta

Nästa start: Har startat
Ansök senast: Ingen ansökan
Omfattning: 50% distans, fem terminer
Poäng: 260 YH-poäng
LIA-praktik: 7 v. (heltid) eller 14 v. (deltid)