Mölnlyckeakademien

Gemensamt för samtliga utbildningar här är att marknaden har ett stort behov av ytterligare kompetens. Logistik, administration och uppdrag knutna till flygplatser hör till utbudet. Kvalitén på innehållet är hög och det handlar uteslutande om yrkeshögskoleutbildningar. Förutsättningarna för att få arbete efter avklarad examen är mycket goda.

"Våra flygplatser behöver kompetent logistikpersonal"

Det råder stor brist på välutbildad personal inom logistikområdet, med fokus på internationell distribution. Dessutom ökar hela tiden kraven på fördjupad kompetens. Vi bedömer därför att det vid våra större flygplatser i Sverige definitivt finns behov av folk med de färdigheter som den här utbildningen ger.

Helena Wiberg

Helena Wiberg
Stabschef, Göteborg Landvetter Airport