Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • lönearbete i olika lönesystem, avstämningar, sjuklöner och olika typer av ledigheter m m
 • arbetsrätt och kunna tolka de lagar och avtal som styr lönehantering och personalarbete
 • ekonomiska begrepp, kalkylering, budgetering och verksamhetsstyrning
 • redovisningsprocessen, kunna bokföra och göra bokslut
 • sambanden i affärssystemen mellan lön och redovisning
 • Excel och dess nytta i yrkesrollen
 • personaladministrativa processer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • beräkna bruttolön, skatter, traktamenten, förmåner, pensioner,
 • kunna tolka olika kollektivavtal samt hantera pensioner och försäkringar
 • hantera olika slags frånvaro och statistik
 • använda olika lönehanteringssystem vid löneberedning
 • använda Excel och andra IT-verktyg i ekonomiska tillämpningar
 • använda olika systemstöd inom lön och HR
 • söka information, skapa databaser samt producera informationsmaterial för presentation på både svenska och engelska
 • arbeta i projektform, samarbeta och kommunicera

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta konsultativt och självständigt som lönespecialist
 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom området lön
 • kunna hantera personaladministrativa frågor
 • arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav
 • förstå och analysera arbetsrättsliga och andra förekommande juridiska problem
 • lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt
 • arbeta i projektform och i team
 • kommunicera/beskriva/förklara processer och rutiner för chefer/anställda och kunder

Fakta

Nästa start: Ingen kommande start
Ansök senast: Ingen ansökan
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor