Lönespecialist

Behovet av specialister inom lön ökar. Det är en brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med alltmer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering, ställer idag ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där det är viktigt att kunna hantera hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig också att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löne- och redovisningssystem samt hantera Excel. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Läs om behörighet och urval innan du söker den här utbildningen.

Frågor? Kontakta ANNA SJÖSTRÖM
anna.sjostrom@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Januari 2021
Ansök senast: 15 oktober 2020
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor