Lönespecialist (platsbunden)

Behovet av specialister inom lön ökar. Det är en brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med alltmer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering, ställer idag ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där det är viktigt att kunna hantera hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig också att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löne- och redovisningssystem samt hantera Excel. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Efter utbildningen kanske du söker dig till ett företag där du sitter själv med lönerna och är företagets stöttepelare inom en mängd närliggande områden som tex tjänstepensioner eller lönecontrolling eller så söker du dig till en stor organisation där du kan vara en specialist på ditt favoritområde inom lön. Möjligheterna är stora.

Läs om behörighet och urval innan du söker den här utbildningen.

Frågor? Kontakta LISELOTT ELFSTRAND
liselott.elfstrand@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Januari 2025
Ansök senast: 15 oktober 2024
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor