Näringslivets roll

Eftersom Försäljningsakademiens utbildningar är behovsstyrda och målinriktade yrkesutbildningar har näringslivet flera viktiga funktioner – dels som initiativtagare och rådgivare i kursplaneringen, dels som värdföretag för den arbetsplatsförlagda LIA-utbildningen, och sist men inte minst som arbetsmarknad för de utexaminerade akademi-studenterna.

UNTYTTJA ROTARYS FANTASTISKA NÄTVERK!
Den lokala Rotaryklubben – Landvetter Råda – med representanter för de flesta delar av näringslivet, ställer sig helhjärtat bakom Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Du som studerar hos oss kan få hjälp av Rotarys medlemmar med både råd och dåd, exempelvis med att hitta bra LIA-platser eller kanske få en mentor som stöd.

Läs mer om hur du får hjälp av Rotary här.

Marknadsföreningen i Göteborg MIG
Säljarnas riksförbund

 Organisationer som Marknadsföreningen i Göteborg (MiG) och
Säljarnas Riksförbund ger också sitt viktiga stöd.

Försäljningsakademien i media

FörsäljningsAkademien har uppmärksammats i MiG-aktuellt nr 4-07.
Läs artikeln här (pdf)länk till annan webbplats.

Lennart Magnusson

"Lycka till, akademi­studenter!

 

 

Era blivande arbetsgivare är bara att gratulera."

Lennart Magnusson
f.d VD, Marknadsföreningen
i Göteborg (MiG)