Lärande i arbete (LIA)

En tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser.

Det sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra. Tillsammans utgör de 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning. Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Man får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är inte ovanligt att studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det också viktigt att LIA-perioderna inte är för korta – båda parter måste få tid att lära känna varandra.

Försäljningsakademien samarbetar med ett femtiotal företag, organisationer och myndigheter – såväl i Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige – möjligheten att du skall finna en LIA-plats som passar just dig är därför stor.