Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 1. B2B försäljning inom branscher med komplexa produkter & tjänster samt kundrelationer
 2. Försäljningsprocessens olika steg från behovsanalys till förhandling & avslut
 3. Affärsutveckling & marknadsföring av komplexa produkt- & tjänstelösningar
 4. Att ta fram strategier & tydliga målsättningar inom B2B försäljning
 5. Planering av säljprojekt, genomföra, leda, följa upp & mäta effekter
 6. Marknadsföring genom digitala kanaler, sociala medier & förståelse för olika medias möjligheter & hot
 7. Långsiktiga kundrelationer, hur etablera, underhålla & utveckla långsiktiga affärskontakter
 8. Försäljningsmetoder & IT-stöd, CRM i praktiken
 9. Affärsekonomi för affärsmässiga beslut
 10. Affärsjuridik & affärsetik, vilka lagar & regler som gäller, etiska frågeställningar & riktlinjer
 11. Engelsk affärskommunikation
 12. Hållbar utveckling med socialt ansvarstagande, CSR
 13. Teknisk förståelse, inom områden för IT, kommunikation & produktion
 14. Offentliga upphandlingsprocesser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 1. Driva och leda säljarbete inom B2B mot företag, organisationer och offentlig förvaltning
 2. Planera och driva komplexa försäljningsprojekt på ett innovativt och kreativ sätt
 3. Beräkna lönsamheten i olika försäljningsinitiativ och följa upp dessa
 4. Lösa problem med metodiskt, innovativt, kreativt och logiskt tänkande
 5. Identifiera affärsmöjligheter och utveckla dessa
 6. Förhandla och skriva avtal utifrån gällande lagar, regler och etiska riktlinjer
 7. Kommunicera affärsmässigt på engelska och svenska
 8. Utforma, formulera och kommunicera strategier och målsättningar
 9. Förstå kundens värde och tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning
 10. Presentera säljlösningen/offerten på ett kreativt sätt
 11. Driva en förhandling till avslut samt kreativt och logiskt kunna hantera invändningar och argumentera för lösningen
 12. Marknadsföra komplexa produkt- och tjänsteerbjudanden utifrån en marknadsplan
 13. Använda projekt-, planerings- och problemlösningsverktyg

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. Ta ansvar för att driva affärsprocesser och övervaka att uppsatta mål nås
 2. Ta ekonomiskt ansvar för budget och nå uppsatta mål
 3. Planera eget arbete självständigt för att generera resultat utifrån uppsatta mål
 4. Ansvara för att leda grupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare socialt och etiskt
 5. Värdera och identifiera kunder utifrån ekonomiska aspekter och utforma säljstrategi
 6. Samverka med marknad till att marknadsplaner följs och planera marknadsaktiviteter i säljarbetet
 7. Identifiera nya potentiella marknader och kommunicera via digitala kanaler
 8. Leda arbetet i en fullständig komplex försäljningsprocess
 9. Självständigt leda projekt från skiss till genomförande och uppföljning
 10. Leda och ansvara för att projektplaner når uppsatta mål
 11. Självständigt identifiera nya potentiella marknader och kunder inom komplexa B2B branscher i Sverige och utomlands och utveckla dessa

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor