Behörighet och urval

Grundläggande behörighet genom:

  1. gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

• Svenska 2/B, Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, gymnasial utbildning samt särskilt prov.

Kurser som poängsätts är: Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B, Svenska 3/C alt Svenska som andraspråk 3/C, Engelska 5/A, Engelska 6/B, Matematik 1/A, Matematik 2/B, Företagsekonomi 1/A, Företagsekonomi 2/B och Marknadsföring.

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet alt handels- och administrationsprogrammet.

De 100 sökande med högst referensvärde kallas till särskilt prov (likt en intervju).

Sista kompletteringsdag för obligatoriska handlingar är samma som sista ansökningsdag.

Komplettering av betyg på behörighetsgivande kurser som läses under vårterminen 2018 ska vara oss tillhanda senast 2018-06-15. Ange i ett personligt brev om du studerar någon behörighetsgivande kurs.

För mer ingående beskrivning kan du läsa utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare
Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09
om du har frågor om behörighet.

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor