Företagssäljare B2B

Startar inte hösten 2020

Bristen på säljare med kompetens inom komplex försäljning är påtaglig. Framtiden visar dessutom på ett allt större behov. Företagsförsäljning handlar om att förstå kundens värde och tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning, att skapa djuplodade kundrelationer genom relationsmarknadsföring och relationsförsäljning.

Utbildningen är inriktad mot business to business-försäljning där en fullfjädrad företagssäljare kan identifiera, genomföra, följa upp och utvärdera nationella samt internationella försäljningsprocesser.

Förmågan att upprätta långvariga kundrelationer och förstå kundens värde och behov är viktigare än någonsin inom business to business-försäljning. Arbetsgivarna behöver personer som har kompetenser såväl inom affärsmannaskap som försäljning och marknadsföring. Utbildningen Företagssäljare B2B ger dig bland annat kompetens för att förstå och värdera val av marknadskommunikation, samt lär dig att planera säljarbetet efter uppsatta mål. Att driva kundrelationsarbetet genom ett CRM-system är så gott som standard på de flesta arbetsplatser och något som också ingår i kursutbudet.

Företagssäljare B2B är med andra ord en utbildning som skapar fina förutsättningar för din framtida yrkeskarriär.

Efter genomförd utbildning finns möjligheten att vända sig till såväl stora internationella företag, som till mindre och nationella aktörer. Vi har, i våra tidigare utbildningar inom Försäljningsakademien, sett att i många fall är det den studerandes LIA-perioder som varit grunden för anställning. Då LIA:n motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen så hinner du skaffa både arbetslivserfarenhet och ett nätverk. Och om personkemin finns där kanske du rentav har jobbet fixat redan innan du tagit examen!

Fakta

Nästa start: Startar inte
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 400 YH-poäng
LIA-praktik: 9+9+8 veckor