Försäljningsakademien

Försäljning, men även marknadsföring, är självklart fokus här. Redan på 90-talet startade vi den första KY-utbildningen i Sverige inom området.

Idag utgör motsvarande YH-utbildning stommen i det som är Försäljningsakademien. Fortfarande anses utbildningen också på många sätt unik. Du får kunskaper som ger dig spetskompetenser i en föränderlig värld. Samtidigt får du en bredd som gör dig attraktiv i många olika branscher, där dina kompetenser är mycket efterfrågade.

Våra utbildningar

Vill du studera vidare utomlands?

Försäljningsakademien har ett samarbete med Study Abroad, för den som vill bygga på sina kunskaper vid något utländskt universitet, t.ex. med sikte på en Bachelor-examen.

Du kan då få tillgodoräkna dig en stor del av dina poäng som du fått hos oss. F.n finns upparbetade kontakter med universitet i Australien, England och USA.

Perth
Beach Perth