Artikeln publicerades 31 maj 2024

Utbildningen Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre avslutades med examen i Mölnlycke

Gruppbild med deltagarna i SVÄ22 samt lärare

Nyexaminerade Specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg av äldre

Torsdagen den 30 maj samlades deltagarna i SVÄ22 för examensfestligheter på Food Factory i Mölnlycke. Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre är en två-årig yrkeshögskoleutbildning på 50% studietakt och distans.

Redan i SOU 2008:126 föreslogs en högre utbildningsnivå för personal inom äldreomsorgen. Utredningen visade på att i varje specialisering bör det förutom ämneskunskap medföra en kunskap om och förmåga att handleda andra i sin specialisering, leda en grupp samt genomföra systematiskt kvalitetsarbete. Utredningen föreslog att utbildningarna bör erbjudas inom det formella skolsystemet på eftergymnasial nivå och motsvara 2 terminers heltidsstudier. Utredningen föreslog yrkeshögskolan som lämplig utbildningsform.

Det tog Yrkeshögskolan i Mölnlycke fasta på och startade denna påbyggnadsutbildning 2022. Nu är den första kullen klara efter att i två år ha jonglerat arbete, studier och privatliv.

De ser framtiden an med stor tillförsikt och arbetsglädje. Det enda tåren i bägaren är vid tanken att de inte längre kommer att jobba tillsammans.

Vi på Yrkeshögskolan i Mölnlycke tackar för den här tiden och önskar er alla lycka till!

Alla bilder i bildspelet här under är nedkrympta för att underlätta visning på webben. Deltagare i SVÄ22 kan hämta fullstora bilder efter inloggning på Fronter.