Artikeln publicerades 3 september 2021

Tullspecialisterna i TS21 har haft upprop

Photo by Dominik Lückmann of Unsplash. Bilden visar ett containerfartyg i hamn som lastas med hjälp av stor kran.

Trettiofem personer har antagits och de möttes för första gången i måndags. För att minska smittorisken så samlades vi i vår stora samlingssal med hundra sittplatser. Tisdag - Torsdag genomfördes som distansmöten via Teams.

Det är nu den sjätte klassen blivande tullspecialister som startar. Vi var den första utbildningsanordnaren som började utbilda tullpersonal för företag. Tidigare hade företagen varit hänvisade till Tullverkets intensivkurser, samt fått lära sig under tiden de arbetade.

Våra två första klasser var på distans och halvfart så att man skulle kunna arbeta och förankra kunskaperna samtidigt. Därför var de starterna främst inriktade mot de som redan var yrkesverksamma.

Därefter fann vi att det fanns ett stort behov av ny personal på grund av pensionsavgångar, så därför byggde vi om utbildningen till heltid.

Det är en yrkeshögskoleutbildning, uppdelad över tre terminer.  I utbildningen ingår två LIA-perioder, de genomförs under termin två och tre. LIA är en förkortning för Lärande i Arbete och innebär schemalagd praktik som ett eget, betygsatt, ämne. Där får man möjlighet att träna i verkligheten på det man lärt sig under utbildningen.

Huvudlärare ansvarar för varje ämne. Denne sätter alla betyg i sitt ämne, men det kan förekomma gästföreläsare under studietiden.

Utbildningen är heltidsstudier, men det finns tid avsatt för självstudier, grupparbeten och liknande. Det är upp till dig och dina kamrater var ni förlägger den tiden.