Artikeln publicerades 9 augusti 2021

Ansökan till lönespecialist har öppnat

Vår utbildning till Lönespecialist kommer nästa gång att starta i januari 2022. Ansökningsperioden kommer att öppna den 9 augusti och beräknas stänga i mitten av oktober 2021. Antagningsbeskeden ska gå ut i god tid innan Jul.

Det är en yrkeshögskoleutbildning, uppdelad över tre terminer.  I utbildningen ingår två LIA-perioder, de genomförs under termin två och tre. LIA är en förkortning för Lärande i Arbete och innebär schemalagd praktik som ett eget, betygsatt, ämne. Där får du möjlighet att träna i verkligheten på det du lärt dig under utbildningen.

Under utbildningen har man huvudlärare som ansvarar för varje ämne. Denne sätter alla betyg i sitt ämne, men det kan förekomma gästföreläsare under studietiden. Löneutbildningarna är heltidsstudier, men det finns tid avsatt för självstudier, grupparbeten och liknande. Det är upp till dig och dina kamrater var ni förlägger den tiden.

Ingen löneutbildning erbjuds, eller har erbjudits, helt på distans hos oss, om man bortser från de särskilda förutsättningar som pandemin orsakat.

Vi kommer att ta in ca 34 studerande per utbildningsstart.

Läs mer om utbildningen här.