Artikeln publicerades 30 oktober 2020

YHIM övergår till distansverksamhet (igen) från och med måndag den 2/11

Stiliserad bild av Covid-19 cellkropp.

Folkhälsomyndigheten har efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Därför har rektor fattat beslut om utökad distansundervisning pga. de ändrade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär följande:
-Allt arbete skall ske på distans.
-Alla möten skall ske digitalt.
-All undervisning skall ske på distans.
-Inga tentor eller omtentor får ske på plats. (Varje lärare får själv avgöra i vilken form tentorna skall genomföras.)

Administrativ personal:
Om arbetet inte kräver att man är på plats skall arbete ske på distans.
Dock skall expeditionens öppettider upprätthållas.

Kvällstentorna ställs in.

Beslutet gäller till 31 december 2020.