Artikeln publicerades 3 juni 2020

Här kommer lite info om hösten

  • All undervisning kommer att bedrivas på distans.
  • Undantag från detta kan förekomma om det är fråga om halvklassundervisning och beslut fattas av rektor
  • Uppropen för de nya klasserna kommer att ske i Kulturhusets stora sal.
  • Beslutet gäller till 2020-10-31 och kan komma att ändras utifrån nya direktiv från regering och Folkhälsomyndighet.

 

Beslutet grundas på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regering som syftar till att minska smittspridning i samhället.

Med önskan om en bra sommar!

Magnus Fagerström

Rektor