Artikeln publicerades 19 juni 2019

Yrkeshögskolan ansöker om nya utbildningar

Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHIM) fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar.

Sex ansökningar har i veckan skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan.
YHiM har idag tre pågående YH-utbildningar och satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar. Till hösten startar vi även en ny omgång av utbildningen ”Löne- och Ekonomikonsult”.

Det är arbetsmarknadens och branschens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med näringslivet.
Ett ordentligt förarbete och utredningsarbete ligger till grund för att inringa var kompetensbristen är störst.

Följande utbildningar har vi ansökt om att få starta hösten 2020:

· Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

· Digital förändringsledare – inriktning innovation

· Lönespecialist

· Tullspecialist

· Redovisningskonsult med lönekompetens

· Musikskapare och producent inom populärmusik, film och media/West Academy of Music and Songwriting

Extra stolta är vi över vår ansökan för ” Musikskapare och producent inom populärmusik, film och media” som vi tror breddar vårt utbud på ett bra sätt. Den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet uppgick under 2017 till 10,7 miljarder kronor och ökade med drygt sju procent motsvarande 429 miljoner kronor jämfört med föregående år. Trots landets storlek är Sverige en av de världsledande nationerna på musikmarknaden. Ser vi till omsättningen per person är vi ledande i världen.

Vi ser också att betydelsen av musik för film, reklam, spel och media har ökat markant de senaste åren. Det blir viktigare och viktigare att "träffa rätt" och leverera samma budskap i bild och ljud till en alltmer krävande publik. Vi är vana vid att det ska låta bra och stort oavsett om vi lyssnar i en högkvalitativ ljudanläggning, i bilen eller i våra hörlurar av sviktande kvalitet. Här har inte utbildningsbranschen alls hängt med och från branschhåll ser vi ett behov av att utbilda musikskapare och producenter i att koppla ihop musikskapande och berättande för att fylla det akademiska tomrum som finns idag inom området.

Det finns såväl manliga som kvinnliga förebilder inom musikskapandet i branschen. Dock är snedfördelningen lika tydlig här som i många andra branscher med övervikt för de manliga representanterna. Som utbildningsinstitution inom musikbranschen ser vi det därför som en total självklarhet att vara ett bra föredöme i jämställdhetsarbetet inom vårt arbetsområde. Det ska inte bara vara något vi strävar efter utan en utgångspunkt i allt vi gör som utbildning då vi vill vara med och skapa likvärdiga förutsättningar oavsett kön. Detta tar sig uttryck i sammansättningen av lärarkollegiet, gästföreläsare, ledningsgrupp och är något vi alltid har högt upp på agendan.