Artikeln publicerades 26 november 2018

Yrkeshögskolan ansöker om nya utbildningar

Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) fortsätter att bredda och utöka utbudet av YH-utbildningar. Sju ansökningar har under hösten skickats in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. YHiM har idag sju pågående YH-utbildningar och vi satsar på att öka utbudet ännu mer genom att ansöka om fem helt nya utbildningar.

Det är arbetsmarknadens och branschens efterfrågan som styr om det ska skrivas en ansökan och arbetet sker i nära samarbete med näringslivet. Ett ordentligt förarbete och utredningsarbete ligger till grund för att inringa var kompetensbristen är störst.

De nya utbildningarna som sökts är:

  • Säljande marknadskommunikatör, 400 Yh-poäng
  • Småmotorsmekaniker, 220 Yh-poäng
  • Innovations- och förändringsledare, 400 Yh-poäng
  • Innovations- och förändringsledare, halvfart/distans, 200 Yh-poäng
  • Beredskaps- och säkerhetsstrateg, halvfart/distans, 200-Yh-poäng

Läs mer här om de kommande utbildningarna samt lämna intresseanmälan

Förutom de helt nya utbildningarna har även följande pågående utbildningar sökts på nytt:

Beslut om vilka utbildningar som YHiM beviljats kommer i januari och utbildningarna startar då i augusti/september 2019.