Artikeln publicerades 4 mars 2011

Hälsningar från Turkiet

Läs Hilal Dogrus egen berättelse om hur det var att göra sin första LIA-period, Lärande i Arbete, på företaget Pan Logistics i Istanbul.

Tack vare utbildningen Internationell logistik – inriktning flygfrakt som jag läser på MölnlyckeAkademien vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke 2010-2012 fick jag chansen att göra min första LIA-period på företaget Pan Logistics i Istanbul, Turkiet.

Genom att göra min praktik i Turkiet fick jag chansen att jämföra arbetslivet mellan Sverige och Turkiet. Jag hamnade på framgångsrika Pan Logistics, ett logistikföretag inom flygfrakt som bildades 1997 av Gulriz Kantek. Genom sin snabba tillväxt har företaget nu verksamhet i fyra länder. Inom just logistiksektorn är Pan Logistics bland de ledande i Turkiet. Genom de möjligheter som jag fick under min period utomlands var mitt huvudsakliga mål att förstå företagets logistikarbete och på längre sikt självständigt kunna arbeta inom företaget. Under min LIA-period kunde jag följa företagets intensiva logistikarbete som skedde dels inom Turkiet, dels internationellt och även interkontinentalt.

En stor fördel med min LIA-period var att jag fick omsätta det jag har lärt mig under utbildningen till praktisk kunskap. Turkiet är ett av Asiens viktigaste länder inom logistik och fördelen med att få vara på just Pan Logistics var att de har sitt huvudkontor i Turkiets hjärta, Istanbul och nära Ataturk Airport vilket automatiskt gör företaget värdefullt som dörröppnare mellan två kontinenter när det gäller transporter till hela världen. En annan stor fördel för att förstå det dagliga arbetet var att jag hade företagets erfarna personal tillgänglig runtom mig hela tiden. De kunde svara på mina frågor direkt när jag behövde hjälp.

Slutligen vill jag ge ett stort tack till Pan Logistics som tog emot mig och tog hand om mig så bra under den period jag var där. Jag vill även tacka MölnlyckeAkademien vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke som gav mig denna chans till praktik i Turkiet.

Hälsningar Hilal Dogru,
student på programmet Internationell logistik med inriktning flygfrakt 2010