Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

Magnus Fagerström
Utbildningsledare/Rektor, YHIM

Hans Skålberg
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Jonn Lantz
Technical Expert, Volvo Cars

Kent Rundgren
Director Sales & Marketing, Chalmers IndustriTeknik

Patrick Sällinen
Säkerhetsutvecklare, Härryda kommun

Pierre Wettergren
VD, Senior konsult, CCG Europe AB

Jan Åström
Informationsstrateg - konsult, Knowledge Agency Europe AB

Jessica Svalsand
Quality and Environmental Manager, Mediq Sverige AB


Studeranderepresentanter
Peter Lindell ord, Patrik Nordgren, Adis Basic, USI18