Säljare- och marknadsförare B2B

Martin Andersson
Ordf. Lgr. / Key Account Sales, Arkitektkopia AB

Anders Nilsson
Projektledare, ReThink AB

Britt Carling
vd, S2R

Magnus Fagerström
Rektor, YHiM

Mats Lomander

Johan Rönnblad
Key Account Manager, Kollmorgen Automation AB

Hans Skålberg
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Anna Sjöström
Utbildningsledare, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Per-Erik Ålander
AO chef, Process & Miljö, Christian Berner AB

Studeranderepresentanter